Het eiland Schiermonnikoog, voormaals eene heerlijkheid, later de 32e grietenij der provincie Friesland : thans burgerlijke en kadastrale gemeente Schiermonnikoog, behoorende tot het IVe kanton (Dokkum) Ie arrondissement (Leeuwarden), opgemaakt in 1858 ... Uitgegeven op last der Staten van Friesland

Het eiland Schiermonnikoog, voormaals eene heerlijkheid, later de 32e grietenij der provincie Friesland : thans burgerlijke en kadastrale gemeente Schiermonnikoog, behoorende tot het IVe kanton (Dokkum) Ie arrondissement (Leeuwarden), opgemaakt in 1858 ... Uitgegeven op last der Staten van Friesland

Use in GIS apps

ArcGIS, QGIS or web apps can simply use this map with web map services.
WMTS, TileJSON or XYZ tiles are provided for quick access to processed maps.

Sign in to get links.

Export to GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.

Metadata

Title

Het eiland Schiermonnikoog, voormaals eene heerlijkheid, later de 32e grietenij der provincie Friesland : thans burgerlijke en kadastrale gemeente Schiermonnikoog, behoorende tot het IVe kanton (Dokkum) Ie arrondissement (Leeuwarden), opgemaakt in 1858 ... Uitgegeven op last der Staten van Friesland

Identifier

1874-348671

Collection

Maps of the Netherlands and Dutch regions

Depicted date

1859

Creator

J.W. Witteveen delin[eavi]t

Contributor

D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweikhardt scrips[i]t.

Publisher

Leeuwarden : W. Eekhoff

Physical size

79 × 60 cm

Scale

1 : 25000

DPI

300