Deze landkaart van den Thieler Waard

Deze landkaart van den Thieler Waard

Use in GIS apps

ArcGIS, QGIS or web apps can simply use this map with web map services.
WMTS, TileJSON or XYZ tiles are provided for quick access to processed maps.

Sign in to get links.

Export to GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.

Metadata

Title

Deze landkaart van den Thieler Waard

Identifier

1874-351615

Collection

Maps of the Netherlands and Dutch regions

Depicted date

1759

Creator

naar een tekening in 't groot ontworpen, door den landmeeter Wouter Leempoel, in den Jaare 1699

Contributor

met daar in gevoegde geprojecteerde dwars-dyken, ter gelegenheid der zeven beruchte doorbraaken in den Dalemschen Dyk, in den Jaare 1729, door den landmeeter Hendrik Tas ; nu verkleint, als mede door nodige veranderingen, naar de jegenswoordige gesteldheid des lands (inzonderheid betreffende den loop der rivieren) verbeeterd, en doorgaans veel vermeerderd door den heer W.A. Bachiene, predikant te Maastricht ... ; word ... opgedragen, aan de ... Heeren, wier naamen en wapenen onder deze kaart gesteld zijn; door ... Johan Willem Kanneman, uitgever dezer landkaart ; J. van Jagen mappam sculpsit ; J.C. Philips figuras appost. fecit.

Publisher

[S.l.] : Johan Willem Kanneman

Physical size

139 × 62 cm

Scale

1 : 25000

DPI

300